AM3 – Svatí a marabuti

Téma

Svatí a marabuti

AM3 PREZENTACE

Čtení k diskusi

Mohammed Ezroura: Translating Muslim Sainthood to Western Audiences: Constructing Subjectivities in Moroccan Religious Culture

Prezentace

Další materiály

Královská návštěva hrobky Muláje Idríse ve Fezu

Recitace koránu – tahzzabt

Oslavné písně 

Súfijské zpěvy a tanec (khamra)

Advertisement
%d bloggers like this: